Yuuhii

26 tekstów – auto­rem jest Yuuhii.

Wyemi­gor­wa­lam ,wca­le nie zapomnialam... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lutego 2011, 14:06

Nie ku­pisz Mnie . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2011, 19:12

My jes­teśmy bo­gaci ,ale On mu­si być ob­rzyd­li­wie bogaty! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2011, 13:19

Jes­tem zim­ny w środ­ku i boję się ,że Ciebie zra­nię bo wiem ,że mogę Cię nig­dy nie po­kochać ..

to po ja­kiego ... zaw­ra­casz głowę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 stycznia 2011, 10:30

Szcze­ra jes­tem mówią,że kłamie - ale pew­nie gdy­bym kłamała wte­dy by mi uwie­rzy­li ...

to ni­by ,ze co? le­piej nie mówić praw­dy ?. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2011, 00:27

Wiesz muszę Ci coś powiedzieć
-Co no mów!
Ale pat­rz na Mnie jak chce do Ciebie mówić
-Pat­rze przecież...
Wiesz sko­ro wy­jeżdżasz ,to spo­tykaj­my się tak bez zobowiązań
spo­tykaj­my się jak naj­więcej przed Twoim wy­jaz­dem ,bo chce [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 stycznia 2011, 13:32

i wys­tar­czyłoby byś był... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 stycznia 2011, 10:48

Zmiana -nikt ich nie lu­bi ,ale każdy oczekuje. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 stycznia 2011, 20:41

Proszę Cię nie pozwól Mi się rozczarować. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 stycznia 2011, 21:52

Nie mów nig­dy mi na zaw­sze - bo po­tem nie pot­rzeb­nie się roz­cza­rowu­je ... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 stycznia 2011, 10:43

Yuuhii

Bo to Moje i tylko Moje .

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yuuhii

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność